SMS informační služba Obce Sytno

SMS informační služba je zcela zdarma a je určena pro občany obce Sytno, kteří budou informováni pomocí zpráv SMS o důležitých událostech v obci. Pozor zpětná vazba SMS není funkční!

Enter a phone number to receive information SMS. In the next step, we will send a verification SMS, to confirm the phone number is correct.

The service is provided by GoSMS